Velkommen til Eika

Velkommen til Eika

Eika Gruppen er finanskonsernet i Norges største allianse av lokalbanker, med over 50 banker som samarbeider. Vi hjelper deg å virkeliggjøre dine planer og mål. Dyktige rådgivere med lokalkunnskap følger deg gjennom små og store økonomiske valg. Vi vil være en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling - både for deg og ditt lokalsamfunn.

Viktige frister før nyttår

  • 30. november: Frist for å flytte ASK til Eika Kapitalforvaltning
  • 20. desember: Frist for å få skatteutsettelse i 2021 for kjøp av eksterne fond på IPS-konto 
  • 29. desember: Frist for å få skatteutsettelse i 2021 for kjøp av Eika fond på IPS-konto