Innhold

Hva skjer når du melder en skade?

Reparasjon eller bytte av bilglass?

Vindusrutene i en bil blir stadig mer komplekse, noe som også betyr også at reparasjon og bytte av bilglass blir mer komplekst. For å sikre god kvalitet på reparasjon og bytte av bilglass har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass.