Samlet sett har Eika Alliansen en markedsandel på omtrent 8 prosent og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder og nær en million kunder.

I sine respektive lokalmarkeder er lokalbankene ofte den største finansielle aktøren og således den viktigste leverandøren av kapital til sine lokalsamfunn. Dette gjør at lokalbankene har en viktig rolle i norsk bankvesen, og mer betydelig enn størrelse og markedsandeler alene skulle tilsi.

I følge markedsundersøkelser gjennomført av Kantar TNS og EPSI Norge har lokalbankene i Eika Alliansen blant landets høyeste kundetilfredshet og –lojalitet i person- og bedriftsmarkedet.

 

Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene 

 

Undersøkelser viser dessuten at lokalbankene er svært viktig for å opprettholde og utvikle lokalt næringsliv, samt sikre arbeidsplasser. Hver femte bedrift i Norge, med 1-10 ansatte, er finansiert av en lokal sparebank. Små lokalbanker som kjenner sitt lokale næringsliv, kan utnytte informasjonen i kredittvurderingsprosesser og er følgelig svært viktig for kundene i distriktene.

Den unike nærheten til kunden og tilknytning til lokalsamfunnet skaper personlige relasjoner og et oppriktig engasjement for kundene. Kjernen i lokalbank-modellen er den oppriktige kundeomsorgen, og den personlig rådgiving for å virkeliggjøre planer og mål for kunden. Lokalbanken skal være best på personlig rådgiving relatert til kundenes økonomi og hjelpe kunden til å ta gode valg. Lokalbanken står ved kundens side.