Historie

Eika Alliansen består av mer enn 60 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har en samlet forvaltningskapital på 470 milliarder kroner, nær en million kunder og omtrent 3000 ansatte. Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet - og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.

Eika Alliansens historie

Eika Gruppens historie