Spesialister på leveranser av spare- og plasseringsprodukter

Spesialister på leveranser av spare- og plasseringsprodukter

Vi er et fondsforvaltningsselskap som har spesialisert oss på leveranser av spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres kunder. Vi tilbyr bankene agentavtale slik at banker uten egen verdipapirkonsesjon kan tilby sine kunder investeringsrådgivning. Banker som har egen konsesjon har distribusjonsavtale med oss og selger våre fond. 

Les mer om Eika Kapitalforvaltning: