Jobbe i Eika

Lyst til å bidra til at lokalbankene i Eika Alliansen beholder sin sterke posisjon i sine nærmiljø? Vi utvikler kompetanse, tjenester, produkter og løsninger som kommer alliansebankene og deres kunder til gode.
Riktig balanse mellom jobb og fritid

Riktig balanse mellom jobb og fritid

Personlig utvikling
I Eika Gruppen gis du mulighet for personlig utvikling i et prestasjonsrettet og kundeorientert miljø.

Konkurransedyktige betingelser
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dyktige kollegaer
Du får faglig dyktige kollegaer som samarbeider godt med hverandre. Vi har respekt for hver og en, og jobber sammen for å oppnå selskapets mål.

Eika på fritiden

Gjennom Eika Pustepause får du mulighet til å delta på diverse kulturtilbud. Vi legger dessuten til rette for trening og fysisk aktivitet. Vi har eget treningsrom på hovedkontoret, samt at konsernet sponser diverse aktiviteter som medarbeidere kan utøve i fellesskap.

Bedriftsidrettslaget er ansvarlig for å arrangere felles aktiviteter, basert på ønsker fra medarbeidere.