Etterfølgelse av FNs bærekraftmål
Arbeid med bærekraft i Eika Gruppen bygger på FNs bærekraftmål. Disse målene utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Eika Gruppen har i første omgang valgt å fokusere på bærekraftmål 5 og 8: Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Gaver til samfunnsnyttig virksomhet
Overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til samfunnsnyttig virksomhet. Lokalbanken er ofte helt avgjørende for at små bedrifter i distriktene har tilgang til nødvendige lån og finansiering.

Lokale arbeidsplasser
Lokalbanken har et nært og engasjert forhold til lokalsamfunnet. Bankene ønsker å være med på å bygge opp lokalt næringsliv med lokale arbeidsplasser. God kjennskap til kundene og lokalmarkedet gjør at lokalbankene kan strekke seg lengre i enkeltprosjekter enn større banker med sentralisert beslutningsprosess og uten lokal kunnskap.

Organisasjon og arbeidsmiljø
Mangfold og likestilling er grunnleggende for å skape bærekraftig utvikling. I Eika er trivsel på arbeidplassen en viktig prioritet, og det legges til rette for at alle medarbeidere skal ha like muligheter til jobbutvikling og karriere.