Eika Kundesenter

Telefon: (+47) 915 03 850

Postboks 1228, 2806 Gjøvik

Åpningstider er kl. 07.00 - 23.00 på hverdager og kl. 09.00 - 23.00 i helgene.

Eika Forsikring

Skadeforsikring

Telefon: (+47) 915 03 850
forsikring@eika.no

Postboks 332, 2303 Hamar
Bor du i Helgelandsdistriktet? Kontakt vårt kontor i MosjøenTelefon: 75 43 20 00

Personforsikring (død - uføre - barneforsikring)

Telefon: 22 87 63 40
Faks: 22 87 63 41
personforsikring@eika.no

Eika Kapitalforvaltning

Telefon: 22 87 81 00
Faks: 22 87 81 29 
fond@eika.no

Fakturaadresse:
Eika Forvaltning AS v/regnskap
Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

Eika Gruppen

Telefon: 22 87 81 00
Faks: 22 87 81 70
post@eika.no

Parkveien 61 (inng. fra Cort Adlers gate)
Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo