Innhold

Om Eika

Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bankmarkedet med 70 lokalbanker. Eika Gruppen leverer produkter og tjenester til bankene.

Styret

Styret består av banksjefer fra Surnadal Sparebank, Sandnes Sparebank, Vik Sparebank og Sparebanken Narvik samt representanter fra næringslivet.

Konsernledelsen

Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen. Ola Jerkø er konserndirektør Kundeutvikling...

Eikas historie

Lokale sparebanker har bidratt til bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og næringsliv i norske lokalsamfunn i snart 200...

Produkter og tjenester Eika Gruppen leverer

Eika Gruppen leverer komplette kundeløsninger innen banktjenester, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kortprodukter og eiendomsmegling. Eika Gruppen leverer også rådgivningsløsninger og opplæring som bidrar til å sikre lokalbankenes rådgivere høy kompetanse.

Dette er Eika