Innhold

Hvilken forsikring trenger du?

Hva skjer med økonomien om uhellet er ute? Sørg for å sikre deg, ditt og dine.

Vi hjelper deg i gang:

Kundefordeler ved innføring av Trafikkforsikringsavgift

For kjøretøyeierne gir overgang til trafikkforsikringsavgift mange fordeler:
Avgiften kan fordeles gjennom året i månedlige innbetalinger
Når kjøretøyet er solgt, betaler man bare for tiden man eide kjøretøyet
Man betaler ikke avgiften når et kjøretøy er avregistrert
Man trenger kun å forholde seg til fakturaen fra forsikringsselskapet
Har man avtalegirotrekk hos forsikringsselskapet, trekkes også Trafikkforsikringsavgiften automatisk