Meld skade

 Du kan enkelt melde skade ved å finne din skadekategori i menyen under. Her kan du også ettersende vedlegg, informasjon eller spørsmål i en pågående skadesak.

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring 

Informasjon om skadeoppgjøret

Ved et skadeoppgjør kan det dukke opp en del spørsmål. Her finner du nyttig informasjon om hvordan du bør gå frem når du melder en skade, samt bakgrunnen for oppgjøret ditt.