Det første du bør gjøre er å melde fra om hendelsen på stedet og få en skriftlig bekreftelse på innmeldt forhold.
 • Tap eller skade under transport meldes til transportselskapet.
 • Tyveri eller ran meldes til politiet eller reiseleder på stedet.
 • Skade eller tap fra hotell, restaurant, flyplass eller lignende meldes til hotellet, restauranten osv.
Hva slags dokumentasjon bør jeg legge ved?
Selv om skadeoppgjøret er en prosess basert på gjensidig tillit, er det likevel lurt å innhente dokumentasjon som bekrefter hendelsen. Her er en liste over hva som er lurt å ha klart før du melder skade:

Forsinket bagasje:
 • PIR-rapport (Property Irregularity Report) fra flyselskapet som bekrefter forsinkelsen.
 • Kvitteringer på utleggene du har gjort (husk å summere disse)

Avbestilling:

 • Avbestillingsdokumenter fra reisearrangør eller flyselskap.
 • Oversikt over hva du får refundert av reisearrangør eller flyselskap.
 • Legeattest, dersom avbestillingen skyldes sykdom.

Sykdom/ulykke:

 • Dokumentasjon av alle tilknyttede utgifter til lege, medisiner, taxi etc.

Reisegods:

 • Tyveri av reisegods: skriftlig bekreftelse fra stedet det skjedde på.
 • Frastjålet mobiltelefon: Bekreftelse på sperring av IMEI-nummer – du finner IMEI-nummeret ved å taste *#06#. Telefonen sperres hos politiet, som sender sperringsanmodningen videre til teleoperatøren.
 • Oversikt over tapet med beskrivelse av type gjenstander, alder, modell og pris på gjenanskaffelse.
 • Ved ødeleggelse eller innbrudd: Bilder.

Hvordan melde inn skade?
Du kan enkelt melde inn skaden elektronisk, ringe oss på 915 03 850 eller sende e-post til forsikring@eika.no.

Dersom du har Eika Reise-appen, har du også mulighet til å melde skaden direkte i appen. Med appen får du i tillegg all informasjon samlet et sted, oversikt over nærmeste apotek eller sykehus og tilgang til døgnåpen alarmsentral.

Hva om du blir syk på reisen?
Hvis du blir syk før reisen, kan du enkelt avbestille reisen og skaffe legeattest som bekrefter sykdom. Blir du derimot syk når du er på reise, blir saken med ett litt mer komplisert. Heldigvis finnes det god hjelp å få!

Trenger du helsehjelp i utlandet, anbefaler vi at du tar kontakt med Eikas forlengede arm, SOS International. Via deres døgnåpne alarmsentral får du hjelp uansett hvor du er i verden.

Hvis du blir syk på reisen er det lurt å huske på dette:

 • Følg legens anbefalinger.
 • Si i fra til Eika eller SOS International dersom du blir lagt inn på sykehus eller hvis utgiftene antas å overstige 5 000 kroner.
 • Få skriftlig bekreftelse fra legen om nødvendigheten av utgiftene som påløper, og om du har behov for å avbryte reisen.
 • Ta vare på alle kvitteringer fra legebesøk, medisiner og andre utgifter relatert til sykdommen.

Har du andre spørsmål relatert til skadeoppgjør eller reiseforsikring, kan du lese mer her. Du kan også ringe kundesenteret vårt på 915 03 850 eller sende en e-post til forsikring@eika.no.

Vi ønsker deg en god og sikker reise!