UNG-forsikring

Vi har samlet våre beste forsikringer til deg under 34 år. Med vår innbo-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikret hjemme og på reise.
  • Innbo Pluss dekker blant annet innbo inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss med avbestillingsforsikring og ingen egenandel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Sjekk pris og kjøp UNG-forsikring

Innbo:


Innbo Pluss
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i hele verden
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet

Innbo som blir skadet i flytting med egen bil

Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygging av bolig pga ulykke eller handikap

Identitetstyveri

Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap

Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn

Brann-, vann- og tyveriskader  

Reise:

Reise Pluss 
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, isklatering, off-pist, kiting og downhill på sykkel)

Sykkel dekkes med 30.000 kroner

Ubegrenset avbestillingsforsikring

Ingen egenandel ved skade

Spesielle verdigjenstander dekkes inntil 20.000 per skadetilfelle

Ubegrenset reisegods

Ulykkesforsikring

Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke


UNG-forsikring inkluderer også egen ulykkesforsikring som dekker medisinsk invaliditet på inntil 1 millioner kroner. 

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!