Innboforsikring

Boligen din er full av ting du er glad i. Det er dette som gir hjemmet ditt særpreg. Minner kan ikke forsikres, men en god innboforsikring sørger for at du ikke står på bar bakke dersom noe uforutsett skulle skje.
  • Erstatter skade på tingene dine ved brann, vann og tyveri
  • Erstatter dine utgifter, dersom du må bo utenfor hjemmet grunnet skade
  • Inkluderer ID-tyveri
Sjekk pris og kjøp innboforsikring

Hos oss kan du velge mellom Innbo og Innbo Pluss. Se hva som passer deg best.

Innbo Pluss Innbo
Uhellsforsikring inntil 15.000 kroner i hele verden    
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet


Innbo som blir skadet i flytting med egen bil

Tyveri av sykkel inntil 30.000 kroner

 
Tyveri av sykkel inntil 10.000 kroner
 
Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet

Ombygging av bolig pga ulykke eller handikap

Identitetstyveri

Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap


Brann-, vann- og tyveriskade    

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Sikre tingene dine

Boligen din er full av ting du er glad i. En god innboforsikring sørger for at du ikke står på bar bakke dersom noe uforutsett skulle skje.