Koronapandemien

Hva dekker reiseforsikringen?

Koronasituasjonen – informasjon om hva reiseforsikringen omfatter

Artikkelen ble sist oppdatert 1 oktober 2021.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Viktig informasjon
Fra 1. oktober opphever Utenriksdepartementet det generelle globale reiserådet. Reiseforsikringen din vil fra samme dato gjelde som normalt i hele verden, også hvis du skulle bli koronasyk.

Utenlandsreiser
Vår anbefaling er at du holder deg oppdatert over hvilke land det til enhver tid foreligger reiseråd til. Dette finner du på hjemmesiden til Utenriksdepartementet. Vi anbefaler også å se hvilke karanteneregler som eventuelt måtte gjelde ved hjemkomst. Disse finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. desember 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning:

 • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
 • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
 • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
 • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
 • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved:

 • Frykt for smitte.
 • Mistanke om smitte.
 • Selvvalgt karantene.
 • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
 • Smitteverntiltak der du befinner deg eller dit du hadde planlagt å reise.
 • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.