Møtetidspunkt: 5. mai 2021, kl 16.00
Sted: Lokalene i Eika Kapitalforvaltning AS i Parkveien 61, Oslo (med forbehold om endringer pga covid-19)

Til behandling foreligger:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av et styremedlem
  3. Eventuelt


Andelseiere som vil delta på møtet må senest innen 28. april ha meldt dette skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS. Spørsmål som ønskes tatt opp på møtet må være innsendt skriftlig til Eika Kapitalforvaltning AS innen 30. april 2020.


Oslo, 26. februar 2021

Styret i Eika Kapitalforvaltning AS
Hege Toft Karlsen, Styreformann


Påmelding bes sendt skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til Eika Kapitalforvaltning AS, p.b. 2349 Solli, 0201 Oslo.
E-post: fond@eika.no