Arbeid med bærekraft i Eika Gruppen bygger på FNs bærekraftsmål. Disse målene utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Eika Gruppen har i første omgang valgt å fokusere på bærekraftmål 5 og 8: Likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

 

FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift setter retningen

Eika Gruppen har i tillegg signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, og er medlem av UNEP FI, en global organisasjon for samarbeid mellom FN og finanssektoren. 

Prinsippene for bærekraftig bankdrift hjelper oss å ta bærekrafttenkingen inn i en ny tid, i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling og Parisavtalen. Prinsippene utfordrer oss også til å forstå hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss på godt og vondt, være åpne om det og endre arbeidet vårt slik at vi påvirker samfunnet enda mer positivt og mindre negativt. Disse målene utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Les også: Bærekraftige investeringer gjennom Eika kapitalforvaltning - hva betyr det for deg som kunde?